Cáp hạ thế

Trang chủ / Sản phẩm

Cáp hạ thế

Cáp hạ thế AV

Cáp hạ thế AV

0.6/1kV

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC 0.6/1kV

Xem thêm

Cáp hạ thế CV

Cáp hạ thế CV

0.6/1kV

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, 0.6/1kV

Xem thêm

Cáp hạ thế DUPLEX (DuCV)

Cáp hạ thế DUPLEX (DuCV)

0.6/1kV Cáp Duplex, ruột đồng, cách điện PVC

Xem thêm

Cáp hạ thế CVV

Cáp hạ thế CVV

0.6/1kV

Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc

Xem thêm

Cáp hạ thế CVV

Cáp hạ thế CVV

0.6/1kV

Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc

Xem thêm

Cáp hạ thế CVV

Cáp hạ thế CVV

0.6/1kV

Cáp điện lực, 4 lõi, trung tính giảm, ruột đồng nén chặt, cách điện PVC, không giáp, có vỏ bọc

Xem thêm

Cáp hạ thế CXV

Cáp hạ thế CXV

0.6/1kV

Cáp điện lực, 1, 2, 3, 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc, 0.6/1kV

Xem thêm

Cáp Hạ thế TRIPLEX (TrCV)

Cáp Hạ thế TRIPLEX (TrCV)

0.6/1kV

Cáp Triplex, ruột đồng, cách điện PVC

Xem thêm

Cáp Hạ thế QUADRUPLEX (QuCV)

Cáp Hạ thế QUADRUPLEX (QuCV)

0.6/1kV

Cáp Quadruplex, ruột đồng, cách điện PVC 0.6/1kV

 

Xem thêm

Cáp Hạ thế DK-CVV

Cáp Hạ thế DK-CVV

0.6/1kV

Cáp điện kế, 2, 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm, vỏ bọc

Xem thêm

CÔNG TY TNHH ELECTRICAL EQUIPMENT ABBVINA

 Văn phòng giao dịch: SAV1 03-04, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

 Email: business@abbvinacable.com

 Điện thoại: 028 2200 2552

 Website: www.abbvinacable.com

Bác Sĩ
Facebook Youtube Instagram Twitter Linkedin