CTY TNHH ELECTRICAL EQUIPMENT ABB VIỆT NAM

Trang chủ / Dự án

Công trình tiêu biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

1. Gói thầu: Thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và xây dựng công trình: "XDM TBA 1x100KVA 8.6 - 12.7/22kV Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Địa điểm: Quận 9, Tp.HCM
---------------------------------------------

2. Thiết kế và cung cấp vật tư thi công công trình : "Xây dựng mới TBA 1x320KVA 22/0,4KV 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Văn hóa Suối Tiên

Địa điểm: Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, Tp,HCM
--------------------------------------------

3. Thiết kế Công trình: " Xây dựng mới đường dây trung thế  và TBT 1x320KVA 22/0,4 KV Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên"

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu Du lịch Văn Hóa Suối Tiên

Địa điểm: Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, Tp.HCM
-------------------------------------------

4. Khảo sát thiết kế và thi công công trình " Xây dựng đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 4X400KVA 22/0.4 KV"

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên

Địa điểm: Quận 9, Tp.HCM

CÔNG TY TNHH ELECTRICAL EQUIPMENT ABB VIỆT NAM

 Văn phòng giao dịch: SAV1 03-04, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

 Email: electricalabbvn@gmail.com

 Điện thoại: 028 2200 2552

 Website: www.abbvinacable.com

Bác Sĩ
Facebook Youtube Instagram Twitter Linkedin