CTY TNHH ELECTRICAL EQUIPMENT ABB VIỆT NAM

Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH ELECTRICAL EQUIPMENT ABB VIỆT NAM

SAV1 03-04, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Email: electricalabbvn@gmail.com

Điện thoại: 028 2200 2552

Website: www.abbvinacable.com

https://www.google.com/maps/place/QPPX%2B399,+28+%C4%90.+Mai+Ch%C3%AD+Th%E1%BB%8D,+An+Ph%C3%BA,+Qu%E1%BA%ADn+2,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7851449,106.7462875,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x317525dfeaa5cb87:0x2bb6965b4bd69b18!8m2!3d10.7851449!4d106.7484762?hl=vi-VN
CÔNG TY TNHH ELECTRICAL EQUIPMENT ABB VIỆT NAM

 Văn phòng giao dịch: SAV1 03-04, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

 Email: electricalabbvn@gmail.com

 Điện thoại: 028 2200 2552

 Website: www.abbvinacable.com

Bác Sĩ
Facebook Youtube Instagram Twitter Linkedin