Dây đồng trần mềm xoắn

Trang chủ / Sản phẩm

Dây dẫn trần

Dây đồng trần mềm xoắn

(C)

01Tổng quan sản phẩm

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Dùng làm dây dẫn điện cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây thép chằng…

02Tiêu chuẩn áp dụng

BS 6360, IEC 60228

03Nhận biết dây

04Cấu trúc cáp

  1. Sợi đồng mềm xoắn đồng tâm

05Đặc tính kỹ thuật

Sản phẩm khác

CÔNG TY TNHH ELECTRICAL EQUIPMENT ABBVINA

 Văn phòng giao dịch: SAV1 03-04, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

 Email: business@abbvinacable.com

 Điện thoại: 028 2200 2552

 Website: www.abbvinacable.com

Bác Sĩ
Facebook Youtube Instagram Twitter Linkedin