Nghệ An sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án đường dây 500kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2 trong tháng 9

Trang chủ / Tin tức

Tin tức

Nghệ An sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án đường dây 500kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2 trong tháng 9

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Lê Ngọc Hoa tại Văn bản số 488/TB-UBND ngày 28/8/2020 thông báo kết luận tại buổi làm việc về giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện lưới quốc gia.

Đường dây 500kV đấu nối NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 là dự án quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo. Tuyến đi qua địa bàn 4 huyện và 2 thị xã của tỉnh Nghệ An với chiều dài 23,35 km, gồm 2 tuyến đường dây, với 123 vị trí móng.

Thi công đường dây 500kV đấu nối NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia gặp nhiều vướng mắc trong BT-GPMB

Trong thời gian qua, các địa phương và các sở, ngành đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai BT-GPMB và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn còn nhiều vướng mắc về BT-GPMB, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây dựng, hoàn thành dự án.

Để kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, trong thời gian tới, các ngành, các cấp có liên quan trong tỉnh Nghệ An cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 9/2020.

Về các kiến nghị của chủ đầu tư và các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xác định loại đất để áp giá bồi thường (kiến nghị của UBND huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai) do chồng chéo nhiều loại bản đồ khác nhau, các hộ dân sử dụng đất từ trước đến nay không tranh chấp, hiện trạng trồng cây keo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao UBND huyện Quỳnh Lưu và UBND thị xã Hoàng Mai chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trạng thực tế đang sử dụng và Bản đồ trích đo hiện trạng của Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18/4/2019 để xác định đúng loại đất, làm cơ sở lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Về hỗ trợ cây rừng, cây lâu năm thuộc diện tích xen kẹp giữa hai đường dây dẫn điện giao UBND các huyện, thị xã Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Hoàng Mai, Thái Hòa và Chủ đầu tư kiểm tra thực tế, thực hiện bồi thường theo quy định tại Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 14/2020/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ.

Đối với các kiến nghị liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Công Thương, Tài chính, UBND thị xã Hoàng Mai, huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa thực hiện các nội dung liên quan đối với tài sản trên đất của từng hộ dân cụ thể tại các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng quan tâm, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng của các địa phương để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. UBND các địa phương thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và huyện Nghĩa Đàn tập trung rà soát thủ tục, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư đảm bảo tiến độ.

Dẫn theo EVN

CÔNG TY TNHH ELECTRICAL EQUIPMENT ABB VIỆT NAM

 Văn phòng giao dịch: SAV1 03-04, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

 Email: electricalabbvn@gmail.com

 Điện thoại: 028 2200 2552

 Website: www.abbvinacable.com

Bác Sĩ
Facebook Youtube Instagram Twitter Linkedin